Integrality                                    The Next Step in New Ways of Working & Sustainability

Selectie van publicaties over Het Nieuwe Werken

Change in Site
Februari 25, 2014

Het rommelt op allerlei fronten en oude structuren kraken steeds meer in hun voegen. Veel mensen en organisaties worstelen met hoe verder. 

Onze westerse cultuur is gebaseerd op het industriële gedachtegoed. Veel organisaties drijven nog op paradigma's uit het industriële tijdperk. In deze cultuur zijn mensen verlengstuk van machines (later regels en procedures), waarop top down controle wordt uitgeoefend. Angst is daarbij de lijm die mensen bindt aan de organisatie en tegelijkertijd dom houdt. Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat we onszelf hiermee klein houden, onecht zijn en niet in onze potentie gaan leven.

Het Nieuwe Werken blog
Februari 4, 2014

Alle discussies ten spijt, is Het Nieuwe Werken nog verre van ‘klaar’. Veel organisaties belijden HNW nog met de mond en komen niet verder dan ‘flexibel werken’… De kortetermijnfocus, kostenreductie en dirigistische stijl van leidinggeven zijn volgens de HNW-barometer alleen maar toegenomen, ondanks alle mooie woorden. In 2014 verandert dat en maken organisaties echt slagen: ze overstijgen het niveau van symptoombestrijding. Niet door zaken ingewikkelder te maken door de goede dingen goed te doen. Sleutelwoorden: bewustwording en contextsturing.


Van buiten naar binnen: HNW begint bij jezelf! Deel 1 & Deel 2
Het Nieuwe Werken blog
Januari 2, 2014

De afgelopen weken bezocht ik verschillende bijeenkomsten om een beeld te krijgen van waar we met z’n allen staan met organisatieadvies en Het Nieuwe Werken – en waar ik zelf sta in dit spectrum. Mijn hoofdconclusie: de voorhoede maakt langzaam stappen, maar voor een echte omslag is meer nodig.

Het Nieuwe Werken blog
May 28, 2013

Lars Lutje Schipholt is een van de oprichters van HNW Gilde. Hij noemt zichzelf een enabler. Onder intuïtie verstaat hij een optelsom van drie zaken: denken en voelen en nog iets extra. ‘Dat extra kun je niet vastpakken, maar gebeurt in het onderbewuste.’

May 23, 2013

Als alternatief voor traditionele organisaties zoeken veel zzp’ers naar nieuwe vormen van samenwerkingen. Alleen is ook maar alleen en samen sta je sterker. Veel netwerksamenwerkingen starten veelbelovend. Goede mensen bij elkaar, verfrissende ideeën. Om na een half tot twee jaar dood te bloeden. Weinigen lijkt het te lukken tot een beklijvende vorm van samenwerking te komen die traditionele top-down command- en controlorganisaties echt overbodig maakt…

January 8, 2013

Blog over allergie die beide termen oproepen, de verschillende betekenissen die hieraan gegeven worden en hun samenhang.

De 10 van HNW: De IESberg
Het Nieuwe Werken blog
November 14, 2012

Sinds de opkomst van de boekdrukkunst, de industriële- en meer recentelijk de ICT-revolutie, is onze maatschappij zich steeds meer eenzijdig gaan richten op het zichtbare deel van de IESberg (IQ, EQ, SQ). In organisaties draait het dan ook om rationele/IQ- activiteiten, waarbij onze linkerhelft ons gedrag en onze perceptie van de werkelijkheid bepaalt. Daarmee zijn we vaak nog onbewust onbekwaam, blind voor veel werkelijkheden.

March 12, 2012

Afgelopen jaren is een sterke relatie gelegd tussen Het Nieuwe Werken en mobiliteit: Dankzij HNW minder files. Ligt een continuering en versterking van deze relatie voor de hand? Of wordt het tijd deze weer los te laten? En kan de overheid zich al terugtrekken? Het jaar 2012 is net begonnen, dus een mooi moment voor reflectie en een vooruitblik.

February 2, 2012

Thuiswerken is een van de speerpunten van Het Nieuwe Werken. Werknemers hoeven niet meer dagelijks in de file te staan en zijn vaak ook nog eens productiever. Maar wat veel werkgevers zich niet realiseren, is dat ook voor de werkplek thuis de arbo-regels gelden.

August 15, 2011

Het Nieuwe Werken vergt een grotere verantwoordelijkheid van de werknemer, maar werkgevers zijn vaak nog huiverig de controle uit handen te geven. En áls per- soneel dan buiten het kantoor mag werken, zijn er nog talrijke wettelijke belemmeringen, want de Europese en Nederlandse arboregels zijn niet afgestemd op plaats- en tijdsonafhankelijk werken.

www.slimreizen.nl
2011

Een kwestie van doen! Een mobiliteitsbudget? Dat kan een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde zijn, zeker voor jonge en moderne werknemers. Het budget biedt je keuzevrijheid en flexibiliteit. Je bent niet gebonden aan één modaliteit. Bedrijven weten vaak niet hoe zij zo'n budgetregeling vorm moeten geven, maar wij laten zien: het hoeft niet ingewikkeld te zijn en is een kwestie van doen! Lars Lutje Schipholt, algemeen directeur inno-V

ARBO-online
November 22, 2010

Vorige week kondigde minister Kamp van SZW aan dat hij een belofte uit het Regeerakkoord gaat waarmaken. In het voorjaar van 2011 zal hij een kritische blik werpen op arboregels voor thuiswerkplekken. Vormen die belemmering voor Het Nieuwe Werken? Dan zal hij kijken welke kunnen worden geschrapt. Maar… zijn zulke stappen wel noodzakelijk? Is dat een reden om in die arboregels te gaan snijden?

March 19, 2010

Doorgeslagen arbo-regels zitten de aanpak van files in de weg. Werkgevers blijken huiverig hun personeel thuis te laten werken uit angst voor schadeclaims wegens rsi, rug- of nekletsel.

De mobiliteitstransitie is pas net begonnen
MobiliteitsManagement Magazine
2010

De Taskforce Mobiliteitsmanage- ment is dit jaar bezig om zichzelf
te veranderen, in veel bedrijven slaat de werk- en reiscultuur om en steeds meer mensen zien de omslag naar Slim Werken en Slim Reizen als een ‘maatschappelijke transitie’. Maar is het dat ook? En wat bete- kent dat voor het proces waar we met zijn allen in zitten? We brengen een selecte groep transitiedes- kundigen bij elkaar voor een goed gesprek met de secretaris van de Taskforce Mobiliteitsmanagement.
September 1, 2009

De Taskforce Mobiliteitsmanagement (TFMM) weet bij uitstek de balans te vinden tussen ietsdoen en nietsdoen en daarmee resultaten te boeken. De TFMM onder leiding van Lodewijk de Waal is samengesteld uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheid en sociale partners en stimuleert bedrijven en organisaties met het thema ‘slim werken = slim reizen’. Met het idee dat werkgevers en werknemers op een slimme manier omgaan met flexibilisering van werk. Onafhankelijk van tijd en plaats. Dus niet alleen de vraag hoe te reizen, maar ook wanneer reizen, waarheen reizen en überhaupt reizen.

Verkeerskunde 2008

Lars Lutje Schipholt (40), een wervelwind aan woorden en sprankeling. Multi-tasken, met veel dingen tegelijk bezig zijn. Dat houdt hem aan de gang en drijft hem voort in de wereld van openbaar vervoer en mobiliteit. Met als hoogtepunt zijn recente ‘klus’: het secretariaat van de TaskForce Mobiliteitsmanagement (TF). Dit team leverde een huzarenstukje als je het meet aan de ‘meer dan inspiratie’ die de minister van Verkeer en Waterstaat zegt te hebben opgedaan uit het TF-advies dat op 8 september werd aangeboden. Een inspiratie die hij een paar weken later in ‘de Mobiliteitsaanpak’ vertaalde in een bedrag van 40 miljoen extra, bovenop de al begrote 100 miljoen. En de mededeling dat het ‘vanaf nu gaat om echte alternatieven bieden om serieuze keuzes te kunnen maken’. Maar ook het woord ‘ambivalent’ valt in het gesprek met Lars Lutje Schipholt, want hoewel er binnen de TF bijna tastbaar verschil is gemaakt ten opzichte van het ‘oude denken’, zijn er volgens hem ‘nog werelden te winnen’ in de mobiliteit, en vooral in het openbaar vervoer.

Begrijpen wie Lars Lutje Schipholt is, wat hem beweegt en waar hij met zijn 14 inno-V- mensen, zijn inno-V-netwerk en inno-V-kaartenbak (de uitnodigingslijst voor de netwerkbijeenkomsten) naar toe wil, lukt misschien al iets beter met een bezoek aan het ‘inno-V-huis’. Sinds een halfjaar bevindt zich dat aan de Amsterdamse Van Diemenstraat in het gedeelte aan het IJ. Hier zijn oude pakhuizen in een strak designjasje gestoken. Aan de stadkant ligt het nieuwe onderkomen vlakbij de Haarlemmerstraat en het oude ‘café op de hoek’; hoewel helaas nu iets verder lopen dan vanuit het vorige pand, benadrukt Lutje Schipholt.


Een uitgebreidere lijst van publicaties  is te vinden op mijn Linkedin pagina. 

Selectie van publicaties over mobiliteit 

BNR nieuwsradio
1 oktober 2013

Zonder files elke dag naar je werk. En dus altijd precies weten hoe lang je reis gaat duren. Is dat mogelijk in de nabije toekomst? En wat zou dat betekenen voor zakelijk Nederland? Met andere woorden: Wat als Nederland filevrij is?

Deel 1: Is een filevrij Nederland mogelijk? 
Deel 2: Wat betekent dat voor het bedrijfsleven?
Deel 3: Column trendwatcher Farid Tabarki

Verkeerskundige Lars Lutje Schipholt denkt dat de files alleen opgelost kunnen worden door zelfrijdende auto’s. En die komen er sneller aan dan we denken, zegt hij. “Nissan heeft al aangekondigd dat er in 2020 een betaalbare automatische auto komt. In Amerika verwachten ze dat in 2040 vijfenzeventig procent van de auto’s zelf rijdt.”

Volgens Lutje Schipholt hebben zelfbesturende auto’s een ‘enorme impact’ op “Het betekent dat je vele efficiënter kan plannen waardoor je nooit stilstaat.” Ook zullen er minder auto’s komen, omdat bezit minder belangrijk wordt. “Eigenlijk krijgen we gewoon automatische taxi’s”, zegt hij. “Binnen een minuut staat er een voertuig voor je klaar en word je naar je bestemming gereden.”

Wennen aan de files
PM (Public Mission) 
February 2, 2011

Een goede doorstroming op het wegennet is belangrijk voor de bloedsomloop van de economie, zo staat in het regeerakkoord. Ook moet het openbaar vervoer betrouwbaarder, toegankelijker en efficiënter worden. In de week waarin de Tweede Kamer debatteert over de winterproblematiek op het spoor, nodigt PM drie deskundigen uit voor een gesprek over de toekomst van mobiliteit. Welke stappen zijn noodzakelijk om een verkeersinfarct te voorkomen en te vermijden dat Nederland, in het bijzonder de Randstad, de komende decennia dichtslibt?

Flexibilisering van werk is goed voor vrouwen én mannen. Taskforce MobiliteitsManagement stimuleert cultuuromslag op werkvloer
E-Quality 
October 2010

Eind dit jaar rondt de Taskforce Mobiliteitsmanagement zijn werk af. Wat in 2008 begon als een actie om files terug te dringen, is inmiddels verbreed tot een cultuuromslag die streeft naar een manier van werken die niet aan plaats of tijd is gebonden. Een dergelijke flexibilisering van werk maakt de combinatie van arbeid en zorg een stuk makkelijker. Voor vrouwen èn mannen. 

Geen Weg terug
Verkeerskunde 
January 2010

Het is voor mij een eer de eerste gasthoofdredacteur in de geschiedenis van Verkeerskunde te zijn. Laat ik dan ook maar een stevige aftrap geven van deze themaspecial en stellen dat met mobiliteitsmanagement een onomkeerbare beweging in gang is gezet. Het onderwerp is actueler dan ooit en zeker geen hype die weer over zal waaien. Sterker nog, ik signaleer een structurele verandering in hoe overheden, werkgevers en werknemers omgaan met mobiliteit. De tijd en cultuur waarin iedereen braaf in de file staat om zo om negen uur achter zijn of haar bureau te zitten, is al voorbij. Werkgevers én werknemers willen dat niet meer. 

De Waag Sessies: Mobiliteit 2025
Managementteam 
November 2008

Debat over de toekomst van de Nederlandse mobiliteit. Een gesprek tussen Luc van Bussel (PvdF), August Mesker (VNO-NCW) en Lars Lutje Schipholt (Directeur inno-V).

KpVV
September 12, 2008

Deze rapportage geeft verslag van de eerste kennismaking van de openbaar vervoersector met een geheel nieuwe kijk op openbaar vervoer. De eerste stap is bewustwording. Centraal in de verkennende bijeenkomsten stonden dan ook workshops met als thema zelf ervaren, zelf in de huid van de gebruiker en de ontwerper kruipen.

Doorgeschoten marktwerking?
Proeflokaal 
May 2007

In de Haagse politiek heerst tegenwoordig een bijna algemene onvrede over aanbestedingen in het openbaar vervoer. Recent stelde de PvdA in de Tweede Kamer de bestaande aanbestedingsplicht zelfs weer ter discussie. Even googelen op ‘marktwerking’ en de naam van een aantal partijen, levert op dat marktwerking ‘het openbaar vervoer sloopt’, ‘doorgeschoten is’ en ‘slechts resulteert in platte... 

Aanbesteding openbaar vervoer niet terug te draaien
ANP/Brabants Dagblad, Henk Suurmond 
October 30, 2006

De aanbesteding van het openbaar vervoer aan marktpartijen is een onomkeerbaar proces. Vanuit het oogpunt van efficiency is er geen alternatief. De marktwerking in het openbaar vervoer is de enige manier om te overleven.

Gemeente Amsterdam/inno-V
April 2006

Evaluatie van het gedeeld autogebruik in Amsterdam. Het rapport geeft inzicht in omvang en groei, mobiliteitseffecten en wenselijkheid en draagvlak voor meer deelautoplaatsen. Ook is gekeken naar het theoretisch maximum deelautoplaatsen en een optimale spreiding van deelautoplaatsen.

In het rapport wordt Amsterdam vergeleken met Zwitserland (Zürich) en Duitsland.

De Dynamische Wekker
ROM 
March 2006

Half Nederland staat ’s morgens in de file. De mobiliteit groeit. Het verkeer zit steeds vaker vast. (Spoor)wegen bijbouwen helpt nauwelijks meer, is duur en roept maatschappelijke weerstand op. Wat helpt dan wel? Zoveel deskundigen, zoveel meningen. Een ingenieur zal inzetten op infrastructurele oplossingen, de ruimtelijke ordenaar op een betere integratie van verkeer met RO en de econoom op beprijzen. Echter, het inzetten op één van deze oplossingen is een heilloze weg. Het mobiliteitsprobleem is te complex om vanuit één visie op te lossen.

Zachte kwaliteit in concessies
Hebben de nieuwe verhoudingen in het openbaar vervoer tot een kwaliteitsverbetering geleid? Een onderzoek van inno-V adviseurs onder vrijwel alle opdrachtgevers wijst uit dat aan veel “zachte” kwaliteitseisen nauwelijks aandacht wordt besteed. Een kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer vraagt om meer aandacht hiervoor. 

Vervoerder krijgt vrije hand binnen prOViel
Verkeerskunde/inno-V 
March 15, 2005

Het organiseren van een aanbestedingstraject zit vol valkuilen, waarbij de echte ov-experts, de vervoerders, lang buiten spel staan. Pas bij de gunning komen ze aan bod, vaak met min of meer onuitvoerbare en onrendabele luchtkastelen. De provincie Noord-Holland heeft creatieve oplossingen bedacht voor vijf aanbestedingsdilemma’s. Of dit het tij keert? De reiziger bepaalt de kwaliteit van dit nieuwe systeem.

De toekomst van de spoorwegen
OV.magazine/inno-V 
January 2004

Binnenkort spreekt de Tweede Kamer wederom over de toekomst van de spoorwegen. Zal de door het kabinet voorgestane concessie- en spoorwegwet de NS weer op het juiste spoor brengen? Dat is zeer de vraag.

Verzelfstandiging NS is mislukt 
voorpagina Volkskrant 
November 22, 2003 

De verzelfstandiging van de Nederlandse Spoorwegen is mislukt. NS en de overheid hebben vrijwel geen enkele belofte aan de reizigers waargemaakt, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant....

Verkeersadviseur profiteert van volle weg en trage trein
Financieele Dagblad 
January 2, 2002 

Files en de kwakkelende NS zijn voor de reiziger uiterst vervelend. Voor het steeds groter wordende korps van verkeersadviesbureaus zijn ze een 'blessing in disguise'. 

Regionet. Maatwerk met de bus Noordvleugel gaat voor sterk regionaal OV
Verkeerskunde/inno-V 
September 7, 2001

Meer accent op de bus, meer zonetreinen in plaats van meer stoptreinen én een slimme combinatie van verbindend en ontsluitend openbaar vervoer. Daarmee kan beter worden ingespeeld op de vraag van de reiziger. Het vervoerkundig plan `RegioNet Termijn' gaat voor snel resultaat en beschrijft de lijnen en vervoerwijzen tussen 2002 en 2005 rondom Amsterdam. Het gewenste resultaat: 20 tot 25 procent meer reizigers. 

Acht misverstanden over een GVB op eigen benen
OV.magazine/inno-V/TU Delft 
July 5, 2001

Verzelfstandiging van een gemeentelijk vervoerbedrijf leidt niet tot mínder bemoeienis van de overheid, maar tot andere bemoeienis. Dat is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek 'Feiten en f(r)icties verzelfstandiging GVB Amsterdam'. In opdracht van de gemeente Amsterdam keek inno-V adviseurs naar verschillen en overeenkomsten met de 'verzelfstandigingen' van de Nederlandse Spoorwegen en het kabelbedrijf UPC. Lars Lutje Schipholt en Wijnand Veeneman lichten de uitkomsten toe. 

Koudwatervrees rond Groeisporen
OV magazine 
May 23, 2001

Het denken over beter benutten is geen kwestie van geloof meer. Met slimme dienstregelingen en kleine aanpassingen aan de infrastructuur kunnen binnen een paar jaar op drukke trajecten 30 tot 40 procent meer reizigers en goederen over het spoor. Dat bewijst 'Groeisporen, meer ruimte voor treinen', de studie die Railforum eind april in Den Haag presenteerde. Groeisporen is redelijk goed ontvangen. Maar Lars Lutje Schipholt (inno-V adviseurs) vindt dat NS en politici te veel nadruk leggen op de kleine nadelen, waardoor ze de grote voordelen uit het oog verliezen. 

P+R is door, leve P+R. Nieuwe impuls noodzakelijk
Verkeerskunde/ANWB/inno-V 
December 12, 2000

Het gaat niet echt goed met P+R. Maar het is en blijft het een noodzakelijk onderdeel van de ketenmobiliteit. Een revitalisering is nodig. In dit artikel een verslag over de situatie op dit moment en een perspectief voor de toekomst.

Reizigers profiteren nauwelijks van Prorail
OV.magazine/inno-V 
May 17, 2000

De eerste serie Rail 21-investeringen ter waarde van 6,4 miljard gulden heeft nauwelijks gezorgd voor een betere kwaliteit voor de treinreiziger. Dat blijkt uit de 'Evaluatie Prorail' over de afgelopen drie dienstregelingen. In 1998/'99 heeft NS extra Intercity's en sneltreinen laten rijden, maar dat heeft niet geleid tot een beter treinproduct en meer reizigers. Het onderzoek is uitgevoerd door Railned in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

Rigide systeemopbouw is weinig klantgericht
OV.magazine/Inno-V 
November 10, 1999

NS Reizigers houdt vast aan de huidige dienstregeling omdat anders de 'systeemopbouw' in het gedrang komt. Dat is jammer, schrijft Lars Lutje Schipholt, want die systeemopbouw is minder klantgericht dan het lijkt, springt inefficiënt om met zowel infrastructuur als materieel en is geen aanwinst voor de betrouwbaarheid. Als NS Reizigers de systeemopbouw in de Randstad durft los te laten, kan het spoor snel een kwaliteitssprong maken en meer treinen verwerken. Daarmee zou het Nederlandse spoorwegbedrijf weer voorop kunnen lopen in Europa. 

Wet personenvervoer belemmert innovaties
OV.magzazine 
September 1, 1999

De nieuwe Wet personenvervoer 2000 belemmert innovaties en bevordert de status quo in het openbaar vervoer. Dat is een van de belangrijkste conclusies van een onderzoek dat inno-V adviseurs heeft verricht voor de provincie Noord-Brabant. Relatief kleine aanpassingen van de nieuwe wet kunnen de belemmeringen grotendeels wegnemen. Ook kunnen overheden in hun concessies van tevoren speelruimte inbouwen voor nieuwe initiatieven vanuit de markt. 

Intercity-Flexmodel: dubbele capaciteit, minder vertragingen
OV.magazine/inno-V 
May 20, 1999

De huidige NS-dienstregeling is niet meer van deze tijd, stellen Lars Lutje Schipholt en Paul Verheijdt van het Utrechtse bureau inno-V adviseurs. Te veel verschillende treinen rijden elkaar nu in de wielen. Dat leidt tot chronische vertragingen en overvolle treinen. Een snelle, structurele oplossing voor meer capaciteit en meer betrouwbaarheid op drukke trajecten is het loslaten van de huidige dienstregeling. Verknoopte stoptreinen en Intercity's maken dan plaats voor flexibele Intercity's. De oogst: dubbele capaciteit, minder vertraging en kortere reistijden. 

Alles moet anders ; De Nederlandse Spoorwegen reorganiseren
NRC 
March 20, 1999

Zullen de Spoorwegen over een paar jaar in de managementboeken figureren als bedrijf dat een geslaagde cultuuromslag heeft doorgemaakt? Een rondje bellen langs organisatie-adviesbureaus levert weinig op: 'Wij praten niet over klanten', is het standaardantwoord. Lars Lutje Schipholt, adviseur bij het bureau inno-V Adviseurs, gespecialiseerd in vervoersvraagstukken, moet er wel om lachen: 'Alle grote adviesbureaus in Nederland halen een deel van hun omzet bij de NS. Daarom hoor je van die kant ook maar zelden harde kritiek op de Spoorwegen'.

Vier minuten langer, twee miljard goedkoper
Volkskrant 
March 20, 1996

Een flitstrein die niet harder rijdt dan tweehonderd kilometer per uur. Dat is niet alleen de goedkoopste oplossing, maar ook de beste, betoogt Lars Lutje Schipholt.... 

Integratie Hoekse lijn - metro Rotterdam: perspectief of illusie?
TU Delft 
June 30, 1993

Afstudeerrapport Facultiteit der Civiele Techniek, Vakgroep Verkeer. Het integreren van de Hoekse lijn met de Oost-West metro kan substantieel bijdragen tot een verbetering van het regionale/stadsgewestelijke openbaar vervoer in de regio Rotterdam. Een koppeling van de NS-lijn Hoek van Holland met de Oost-West metro in Rotterdam blijkt in vrijwel alle opzichten gunstig uit te pakken. In dit rapport worden achtereenvolgens de volgende aspecten behandeld en onderzocht: - de opbouw van het openbaar vervoer in Rotterdam; - de vervoerskundige waarde van een koppeling in vergelijking met handhaving huidige situatie; - de technische complicaties door een koppeling van trein en metro infrastructuur; - de kosten en tracering bij een koppeling van de Hoekse lijn met de metro; - de exploitatiekosten in vergelijking...